English     Deutsch     Bosanski

Pogrebnina, pokojnina, posmrtnina

Pogrebnina

Pokojnik, ki je bil pred smrtjo obvezno zdravstveno zavarovan v Sloveniji, ima pravico do pogrebnine. Vse formalnosti za ureditev pogrebnine uredimo namesto svojcev mi. Svojcu, kot plačniku pogreba, od stroškov odštejemo znesek pogrebnine (507,12 €, če je pokojna oseba umrla na področju Slovenije in 760,68 €, če je oseba umrla v tujini), torej se stroški pogreba za ta znesek zmanjšajo. Pogrebnino ali refundacijo uredimo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Obrazci:

Če pokojna oseba nima dedičev, ali le-ti niso sposobni poravnati stroškov pogreba, poravna stroške pokopa umrlega občina.

Pokojnina

Pokojna oseba je upravičena do celotne pokojnine za mesec, v katerem je umrla. Za ureditev izplačila se svojci oglasijo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Posmrtnina

Posmrtnina je znesek, izplačan družinskim članom, katere oseba pred njeno smrtjo vzdružuje. Višina posmrtnine znaša 100 % zajamčene plače v Republiki Sloveniji na dan smrti zavarovane osebe.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije je za izplačilo posmrtnine potrebno predložiti izpisek iz matične knjige umrlih, številko bančnega računa (fotokopija bančne kartice), na katerega bo nakazan znesek. Zahtevek dobite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje ali na spodnji povezavi.

Obrazec:

Upravičenci do pogrebnine in posmrtnine

Do pogrebnine so upravičeni:

  • tisti, ki opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost (samostojni podjetniki);
  • zaposleni oziroma osebe v delovnem razmerju;
  • lastniki zasebnih podjetij;
  • prejemniki denarne pomoči za brezposelnost;
  • upokojenci;
  • uživalci invalidnin in priznavalnin;
  • uživalci nadomestila za invalidnost;
  • vojaški obvezniki v civilni službi;
  • osebe z drugimi prihodki;
  • kmetje, zavarovani tudi pokojninsko.

Pogoj za izplačilo pogrebnine oz. posmrtnine je, da je pokojna oseba za to pravico zavarovana neprekinjeno najmanj en mesec ali s prekinitvami najmanj dva meseca v zadnjem letu.

Pogrebne storitve Babajić, d.o.o.

Škale 98a, 3320 Velenje - SI
Tel: +386 (0)3891 30 40
GSM: +386 (0)31 600 877
Fax: +386 3 891 30 41
E-mail: info@pogrebne-storitve-babajic.si

Dosegljivi smo 24 ur na dan,
7 dni v tednu.

© Pogrebne storitve Babajić d.o.o. I Vse pravice pridržane I 2009 I Pravno obvestilo I mK