English     Deutsch     Bosanski

Raztros pepela v morje
(pogreb na morju)

Naše podjetje v sodelovanju s pogrebno službo Komunale Koper d.o.o. omogoča raztros pepela pokojnika v morje. Po dogovoru z žalujočimi pripravimo pisno vlogo ter uredimo vse ostale formalnosti, potrebne za izvedbo raztrosa pepela v morje.

Za pridobitev vseh ustreznih dovoljenj potrebujemo približno pet delovnih dni. Raztros pepela se opravlja samo ob ponedeljkih, in sicer na pomolu v Valdoltri s pričetkom ob 8. uri zjutraj. Pri slovesnosti je lahko udeleženih od 20 do 30 ljudi. V kolikor je na dan raztrosa vreme vetrovno, kar onemogoča miren raztros pepela, se raztros opravi dan kasneje ali po dogovoru z ladjarjem in žalujočimi.

Dan pred raztrosom, kot tudi ves preostali čas, smo v stalnem kontaktu s svojci pokojnika in ladjarjem, ki nam po pregledu vremenske prognostike potrdi ali zavrne plovbo oziroma raztros pepela v morje.

Pogreb na morju   Raztros pepela   Raztros pepela

Žalni protokol pogreba na morju:

  • vstop pogrebnikov in svojcev pokojnika z žaro in žarnim venčkom na ladjo,
  • plovba proti točki raztrosa,
  • trikratno zvonjenje ladijskega zvonca,
  • žalni govor,
  • raztros pepela v morje,
  • priklon žalne posadke,
  • trikratno oglašanje z ladijsko sireno,
  • vrnitev v pristanišče.

Na željo svojcev se lahko v protokol vključijo še duhovnik, govornik, trobentač in pevci.

Po dogovoru oziroma glede na želje naročnikov raztrosa je možno na ladji opraviti manjšo pogostitev med povratno plovbo v pristanišče.

Po opravljenem raztrosu dobijo svojci v spomin pergament (listino) z vrisanimi koordinatami točke, kjer se je zgodil raztros pepela v morje.

Raztros pepela na drugem izbranem kraju

Za svojce, ki se želijo od svojih najbližjih posloviti zunaj pokopališča, pridobimo dovoljenje, ki ga izda upravna enota krajevno pristojnega občinskega upravnega organa. Svojci preminulega nam morajo podati pisno vlogo z osebnimi podatki pokojnika, vsa preostala potrebna dovoljenja pa pridobimo mi, za kar potrebujemo približno pet delovnih dni. Na osnovi dokumetnacije uredimo raztrosa pepela najpozneje v tridesetih dneh od naročila.

Pogrebne storitve Babajić, d.o.o.

Škale 98a, 3320 Velenje - SI
Tel: +386 (0)3891 30 40
GSM: +386 (0)31 600 877
Fax: +386 3 891 30 41
E-mail: info@pogrebne-storitve-babajic.si

Dosegljivi smo 24 ur na dan,
7 dni v tednu.

© Pogrebne storitve Babajić d.o.o. I Vse pravice pridržane I 2009 I Pravno obvestilo I mK