English     Deutsch     Bosanski

Oporoka, zapuščina

Oporoka

Oporoka je pravno veljavni dokument, v katerem je opredeljeno, komu se naj dodeli premoženje oporočitelja in v kakšnih razmerjih. Več o oporoki in dedovanju si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Zapuščina

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prejmete svojci v roku tridesetih dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih ustrezna navodila. Svetovali vam bodo tudi kdaj se lahko uveljavlja pravica do sorodnikove pokojnine.

Najbližji sorodnik na matičnem uradu v roku tridesetih dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih predloži naslednje podatke za sestavo smrtovnice:

  • osebne podatke o dedičih (rojstni podatki, državljanstvo, poklic, bivališče);
  • podatke o nepremičnem premoženju (zemljiško-knjižni izpisek, posestni list);
  • podatke o premičnem premoženju (hranilne knjižice, tekoči račun, prometno dovoljenje);
  • podatki o morebitni gotovini, vrednostnih papirjih, dragocenostih;
  • obvestilo o lastninskem certifikatu, o morebitnem zavarovanju pokojnega za primer smrti, orožni list, ali je bil pokojni zavarova za primer smrti, podatke o morebitnih dolgovih;
  • vse pokojnikove dokumente (osebno izkaznico, potni list itd.), da se uničijo.

Pogrebne storitve Babajić, d.o.o.

Škale 98a, 3320 Velenje - SI
Tel: +386 (0)3891 30 40
GSM: +386 (0)31 600 877
Fax: +386 3 891 30 41
E-mail: info@pogrebne-storitve-babajic.si

Dosegljivi smo 24 ur na dan,
7 dni v tednu.

© Pogrebne storitve Babajić d.o.o. I Vse pravice pridržane I 2009 I Pravno obvestilo I mK