English     Deutsch     Bosanski

Kaj storiti ob izgubi ljubljene osebe

Ko smo soočeni s hitro in nepričakovano smrtjo ljubljene osebe, se vprašamo, kaj je potrebno storiti, da bo pokojni pospremljen z dostojanstvom in častjo.

V primeru smrti je najprej treba obvestiti pristojno zdravniško službo, ki opravi pregled pokojne osebe. Mrliški pregled se mora opraviti v 12 urah v strnjenem naselju in v 24 urah v nestrnjenem naselju, zdravniki pa se trudijo to opraviti že prej (v 6 do 8 urah). Zdravnik napiše poročilo o vzroku smrti.

Po izdaji potrdila o opravljenem mrliškem pregledu se obrnite na naše podjetje. Svetovali vam bomo glede vrste pogreba, pogrebne opreme in ostalih nejasnostih. Če se odločite za pogrebno podjetje Babajić, izpolnite pooblastilo, s katerim podjetje pooblastite, da lahko v vašem imenu opravi vse upravne zadeve, tj. izpisek iz matične knjige umrlih in fizične zadeve v zvezi s prevozom ter pokopom umrle osebe.

Če se svojci odločijo za pokop umrle osebe v državah Evropske unije (EU) je treba urediti samo slovenski posmrtni potni list, v državah izven EU pa so poleg slovenskega posmrtnega potnega lista, potrebni tudi tuji posmrtni potni listi (odvisno od držav, skozi katere se prevoz opravi, ter od države, v kateri bo pogreb).

Ko priskrbimo vso potrebno dokumentacijo, pokojnika prevzamemo in ga odpeljemo do krematorija ali na patološki oddelek – če je odrejena obdukcija oziroma v vežico na željenem pokopališču.

Poslanstvo našega podjetja je, da vam svetujemo in vas razbremenimo dodatnih obveznosti ter skrbi. Pravočasno uredimo vse formalne zadeve in smo vam na voljo 24 ur na dan. Vašemu bližnjemu želimo zagotoviti dostojen pogreb, ozirajoč se na njegove in vaše želje.

Kateri dokumenti in katere stvari so potrebne pri dogovoru za pogreb, prevoz ali upepelitev:

  • osebni dokument umrle osebe (osebna izkaznica, potni list);
  • za prevoz v tujino je obvezen potni list (velja za države, ki niso članice Evropske unije);
  • potrdilo o pokopu žare (izda upravljavec pokopališča, kjer bo žara pokopana);
  • zdravniško potrdilo o vzroku smrti oziroma potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, kadar smrt nastopi na domu;
  • slika (če želite osmrtnico ali obdelavo fotografije za žarni ali klasični pokop);
  • obleka.

Pogrebne storitve Babajić, d.o.o.

Škale 98a, 3320 Velenje - SI
Tel: +386 (0)3891 30 40
GSM: +386 (0)31 600 877
Fax: +386 3 891 30 41
E-mail: info@pogrebne-storitve-babajic.si

Dosegljivi smo 24 ur na dan,
7 dni v tednu.

© Pogrebne storitve Babajić d.o.o. I Vse pravice pridržane I 2009 I Pravno obvestilo I mK